تبلیغات
دوستان شاد شاد - خاطرات من با دوستان شاد درختی.....
همیشه شاد باش همیشه!

خاطرات من با دوستان شاد درختی.....

پنجشنبه 19 آذر 1394 08:06 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
دوستان ملاقات رفتم!
ولی نذاشتن برم تو از پشت پنجره دیدمش
طفلی رنگش به خاطر خونریزی پریده بود
خب ما باید همچنان به دعا هامون ادامه بدیم!
و منم باید به خودم روحیه بدم
پس میخوام یه پست درست وحسابی بذارم!
--------------------------------------------------------
اقا تا ما نیومده بودیم خونه ی جدید من نفهمیده بودم
ابجی گوگولیم چه کوفتی نیگا میکنه!
القصه تلویزیون گوشه ی دیوار ولو بود اسباب اثاثیه ها هم همه تو پاکت!
این مهسا نشسته بود این دوستان زهر ماریو نیگا میکرد صداشم تا ته بلند بود!
من رفتم ببینم چه کوفتی نیگا میکنه.........
گفتش بیا برات یه قسمت باحال بذارم شاید خوشت اومد
بعد این قسمتو گذاشت!قیافه ی من بعد از دیدن این قسمت:0
ــo
مهسا:ها چیشد خوب بود؟
من همچنان:
0ــo
مهسا:سکته کردی عزیزم؟نفس بکش نففففففسسسسس
من گفتم:ایننننننن ایننننننننننن
مهسا:این چی
من:این مححححححشررررررهههههههاسم اون کلانتره چیههههه؟؟؟؟؟!!!!!!!!
مهسا:فلیپینگو که ازش خوشت اومد!
من:نه نه.اینو گشت ارشاد کنن دیگه کسی جرئت نمیکنه تو ایران کلیپس بذاره
مهسا:
خو راست میگم دیگه!فلیپی برای گشت ارشاد شدن مناسب نیس ایا؟نظرای شما: جون من بگو مناسبه!
تاریخ ارسال: - -