تبلیغات
دوستان شاد شاد - مطالب شهریور 1394
همیشه شاد باش همیشه!

نقاشی من از فلکی

سه شنبه 31 شهریور 1394 12:58 ب.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
بنظرتون قشنگه؟نظرای شما: نظرات
تاریخ ارسال: - -

المپیاد کارتونی(قیسمت اول)

سه شنبه 31 شهریور 1394 12:54 ب.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
خب این قسمت اوله!
راستی بازدید دیروز وبم رسیده بود به 2000 نفر:/
عه راستی!شما از قسمت دوم میاین تو داستان!
ماه زرد وسط آسمون می درخشید.کلاغا روی شاخه های درختای خشکیده قار قار می کردن.
با احتیاط رفت سمت محوطه ی وسط جنگل.هیشکی اون جا نبود.
اطرافو مه غلیظی گرفته بود.یکمی اون دور تر موجودی بادوتا چاقو توی دوتا دستش وایساده بود.
موجود جلو اومد.
شنلشو کنار زد:مثل همیشه زود اومدی آلیس!
آلیس شنلشو کنار زد:تو منو ترسوندی آقای خرچنگ!
یه موجود کوچولو خودشو رسوند بهشون:هوف.........هوف!تا شنیدم سریع خودمو رسوندم!
آلیس:نمی تونستی مخفیانه تر بیای فلیپی؟
فلیپی:لباسی که خودم پوشیدم یه استتار درست وحسابیه
ویه تبلتو بالا گرفت.
پرپل خودشو ازش کشید بیرون:دیر رسیدیم؟؟
- نه.........همتون به موقع اومدین!
همه با تشویش عقب رفتن.
آلیس:واسه چی این همه راه مارو اینجا کشوندی دیپر؟؟؟
دیپر:ما هممون با هم تفاوت هایی داریم واز اصل ونسب مختلف هستیم!
آلیس:خب؟؟؟
دیپر:اما سرنوشتامون خیلی شبیه همهما هممون ماموریتی داشتیم که توش شکست خوردیم وتاوان شکستمونو دادیم!
به آلیس اشاره کرد:تو!!!!
آلیس:سرزمین جنون سوقوط کرد؟
به خرچنگ اشاره کرد:تو!!!!
خرچنگ:رستورانم ورشکست شد
به پرپل اشاره کرد:تو!!!!
پرپل:رستورانمون پوکید
به فلیپی اشاره کرد:تو!!!!
فلیپی:من......عه........یادم نمیاد
دیپر پیشونیشو مالید:اووووف..........واقعا گند زدیم
آلیس دس به کمر وایساد:مارو این همه راه کشوندی که اینو بهمون بگی؟؟؟
دیپر:نه!دیروز واسم یه نامه رسید از طرف.......
پرپل:توآیلایت؟بازم یه نامه ی عاشقونه
دیپر:دهنتو ببند مرتیکه!آره از طرف توآیلایت بود........
خرچنگ:خب؟نکنه یه ماموریت جدیده؟
آلیس:کشتن اونا حالا دیگه غیر ممکنه!
دیپر:آخرین مامورمون تونست اونارو تا پای مرگ ببرهولی....اونا خیلی خوش شانس بودن!
آلیس:واقعانم همینطوره!
دیپر:حالا اونا دوتا حسن دارن!
کنار خرچنگ وایساد:یک!اونا الماس زندگیو دارن!
بعد شونه های فلیپیو گرفت:دو!اونا دیگه پاشونو توی حلقه ی عبور نمی ذارن!دیگه نمی تونیم براشون دام پهن کنیم!
همه:
فلیپی:چرا به من زل زدین
دیپر:اشکال نداره!هنوز یه راهی هس که این گند کاریو پاک کنیم!
آلیس:تو داری راجب چی حرف می زنی؟؟؟
دیپر یه برگه ی تقویمو بالا گرفت.
توش یه جا علامت خورده بود:المپیاد کارتونی
دیپر:کارتونای هممون به المپیاد کارتونی دعوت شده!
آلیس:وا:/برای سابقه ی درخشانمون؟
دیپر:توآیلایت تو دستگاه حکومتی دخالت.......
خرچنگ:می دونیم
دیپر:خب؟پس این آخرین فرصت ماس......باید همه چیو تغییر بدیم!باید داستانو عوض کنیم........
وبرگه ی تقویمو مچاله کرد وانداختش.برگه افتاد جلوی پای آلیس وفلیپی.
فلیپی:چرا از حرفاش سر درنمیارم؟
آلیس:می توووووووبرا خوندن بقیش بیاین ادامه!

نظرای شما: خب؟؟؟
تاریخ ارسال: - -

المپیاد کارتونی(قیسمت دوم)

سه شنبه 31 شهریور 1394 07:03 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
پدرم دراومد این قسمتو نوشتم وشکلکاشو گذاشتم
تو دوران مدرسه نمی تونم اینطوری پشت سر هم بذارما!!!


سارا:نع!!!
من:آخه چراااااااا؟؟؟؟
سارا:اون حرف منو راجب مورچه های گوشتخوار یادت رفته؟؟؟
من:حالا که نمی خوایم بریم هپی تری فرندز:/
سارا:و یه چیز دیگه!ما فقط دو نفریم وهیچ دوستی نداریم که بخوان همگروهیمون بشن!
من:خب همکلاسیای من چطورن؟
سارا:نع!خیلی لوسن
من:همکلاسیای تو؟
سارا:دور اونارو بیست بار خط بکش!
من:هاه چرا ما اینقد تنهاییم
سارا:آووو ناراحت نباش! این تنهایی باعث شد که حلقه ی عبورو پیدا کنیم!تازه ما که خانوادمونو داریم!
بشکن زدم:درسته!خانواده!
و از جام بلند شدم ودویدم توی آشپزخونه.
سارا:باز چه فکری تو سرته:/
مامان تو آشپزخونه داشت با حرص ضرفارو می شست.
من:مامان جون؟
مامان:جان مامان جون
من:با ما تو المپیاد کارتونی شرکت می کنی؟؟؟
مامان دو تا ضرفو یه دستی شکوند:گفتی المپیاد چی؟
وضرفای شکسته رو انداخت تو سطل آشغال:صد دفعه بهت گفتم راجب این تخیلات مسخرت با من حرف نزن!
من:این تخیل نیس!ایناها!
ونامه ونقشه رو بهش نشون دادم:ببین!
مامان:هووووم.......
من:اگه این مسیرو طی کنیم می تونیم یه روزه خودمونو به دروازه ی کارتون لند برسونیم!
مامان:بذار ببینم باباتون چی می گهولی خودتونو امیدوار نکنین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بابا:این عالیه ساک ببندین بریم
مامان:چی میگی تووووو0ــ0
بابا:میگم بریم
مامان:معلوم نیس این نقشه مارو کجا می بره!!!
بابا:خیلی وقته با هم سفرای همگانی نرفتیم
من:هوووووووووووووراااااااااااااا
سارا:ولی مامان راس میگه ها
بابا:حرف نزنید ساک ببندین فردا راه بیوفتیمبپر اینجا

نظرای شما: خب نظری چیزی؟؟؟؟
تاریخ ارسال: - -

چندین وچند عکس از لومپی!

سه شنبه 31 شهریور 1394 03:42 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩

از خنگ ترین والبته بامزه ترین
 کاراکتر هپی تری فرندز عکس آوردم!
لومپی اغلب اشتباهاتی رو مرتکب میشه که
بچه های کوچیک انجامش میدن:/
با وجود اینکه سنش از بقیه بیشتره

نکن آخه مرض داری برادر من؟؟؟آها:/فقط بچه های چهار پنج ساله از این کارا می کنن:/این چه کاریه گلکم:/اوه یا زلزله اومده
یا این بنده خدا جوری خورده زمین که زمین ترک ور داشته:|به به هیکل به هم زدی لومپی جان:)


این چه کاریه آخههههبه تازگی تعداد دیوانگان در هپی تری لند افزایش یافته است:)نههههه لومپی بمیرم برات چی شدههه؟؟؟لومپی بچه دار خوبی میشی:)لومپی حس نمی کنی زدی همرو داغون کردی؟؟؟عه عه عه چه خبره اینجا؟؟؟ همدیگروچیکار می کنید باوا:/به به جراح شدی؟اون چکش چیه دستت؟؟؟وسط جراحی همبرگر می خوری:|
چی بگم به تو:/ور درآخر.......
لومپی روانشناس می شود:)
چه کاریه خو:/
اول خودت برو پیش روانشناس بعد روانشناس شو:/امیدوارم که از عکسا لذت برده باشین:)
بریم ادامه ی داستانو تو برنامه ی ورد بنویسم:)
نظرای شما: نظر برای لومپی!
تاریخ ارسال: - -

هپی تری فرندز وپونی کوچولو!

سه شنبه 31 شهریور 1394 02:31 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩

کلی عکس باحال آوردم براتون:)

آخی:)کادلز وگیگیلز به سبک پونی:)
خخخ پینکی اومده جای فلیپی!
بقیه ی کمیکو سانسور کردن0ــ0فلاترشای از اون فاصله بگیر@ــ@
نمیگیری؟؟؟باشه فقط بدون من نمیام مراسم ترحیمت:/آخییییییآفرین فلی بزنش هی هیاین مال عهد بوق هپی تری لنده(یعنی اتفاقات توی عکس قدیمیه)عه عه چی می کنید:|هپی تری لندیا به سبک چابک سواربه سبک پونی


فلیپی:خب همه سر جای خود!شما اومدین این اردوگاه که چی یاد بگیرین؟
فلی:من موخوام برم خونه
همه:دیسکو بر به سبک پونی:)اینم لومپی به سبک پونی(باید لاغر ترش می کردن)خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه:)
امروز کلی عکس گیرم اومد حتما می ذارم:)نظرای شما: نظر برای پونیای هپی تری لندی؟؟؟
تاریخ ارسال: - -

اینجا گروه دوم

دوشنبه 30 شهریور 1394 12:30 ب.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩نظرای شما: نظرات
تاریخ ارسال: - -

المپیاد کارتونی!!!

دوشنبه 30 شهریور 1394 12:00 ب.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
تبریک میگم به کسایی که تو پست قبل ثبت نام کردن!
گروه شما رسما وارد المپیاد کارتونی شد!
گروه؟؟؟
بعله!شما یک گروه هستین!
یک گروه که نمایش موزیکال اجرا می کنه!
شما باید تو نظرات این پست:
1-سرگروه گروهتون
2-نوازنده گروهتون
3-نوع ساز گروهتون
4-اسم گروهتون
4-داستان وماجرای نمایشتون
رو تو گروهتون مشخص کنین!
شما قراره توی المپیاد کارتونی یه نمایشو گروهی اجرا کنین!
صحنه ها لباس و موزیک صحنه رو باید خودتون درست کنین!
یه جورایی مثل این نمایش:بکلیک
البته فقط مشخص کنین هرفرد تو گروهتون چی کارس!
بقیش با من!
این برگه رو هم با همدیگه بپرین:


خب دیگه همین!نبینم تو نظرات گرفته باشین دعوا کرده باشین!
اینم گروهایی که باهاشون مسابقه میدین:
ریمبومز(گروهی از پونی کوچولو)-جویندگان راز(گروهی از آبشار جاذبه)
مجنون های موزیکال(گروهی از سرزمین جنون)-پنج شب در المپیاد(گروه فردی)
لبخند زیر آبی(گروهی از بیکینی باتم)-مبارزان شادی(گروهی از هپی تری فرندز)
گوینده های غیرتی(خانواده ی ما)
بعد از این پست معرفی گروهارو می ذارم!
+
چون کسایی که خواستن بیان خیلی زیاد بودن
شما به دوگروه تقسیم میشین
که البته با هم همکاری می کنین!نظرای شما: بدویین که وقت نداریم!
تاریخ ارسال: - -

تیتراژ آغازی

دوشنبه 30 شهریور 1394 09:31 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
من که از الان دارم روی داستان المپیاد کار می کنم!
اینم شعر اولش!
از زبون همه ی گروهای کارتونیه!

وقتی باز شد براشون اون حلقه
حلقه ی عبور!
پاشون وا شد به ماجرایی ویرونه
برای صدور!
از پنج تا دنیا پنج نفر داشتن دوستشون
آره یه دوست!
و پنج نفر دیگه می خواستن بریزن خونشون
اون میاد.آره اون میاد!
توی کارتون المپیاد!
اون میاد.آره اون میاد!
توی کارتون المپیاد!
ما هرکدوم می خوایم بشیم برنده
برندهههههههههه
یا آزاد مثل یه پرنده
پرندهههههههههه
شاید این اخرین شانسمونه
نگاه کن.واقع بین باش!
ما جام رو نخواهیم داشت!
اون میاد.آره اون میاد!
توی کارتون المپیاد!
اون میاد.آره اون میاد!
توی کارتون المپیاد!

البته بعضی بیتاشو تک نفره می خونن
دیگه نگفتم کدوماشو
دقت کردین همه ی کارتونایی که من وخواهرم توشون رفتیم
وحسابی خرابکاری کردیم واسه المپیاد منتخب شدن؟
نظرای شما: نظرات
تاریخ ارسال: - -

فقط به خاطر دو تا خواهر(قیسمت نهم)#قیسمت آخر#

دوشنبه 30 شهریور 1394 07:30 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
درسته از قبل نوشتمشون......
ولی پدرم دراومد سر شکلک گذاشتناش0ــ0
خوب این داستانارو بخونین
چون المپیاد اینا ادامه ی اینه ها!بدو بیا که جا موندی

نظرای شما: خب؟؟؟
تاریخ ارسال: - -

فقط به خاطر دو تا خواهر(قیسمت هشتم)

دوشنبه 30 شهریور 1394 04:53 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
این داستان به امیدخدا فردا تموم میشه!بدو بیا که جا موندی

نظرای شما: نظر بده بینیم
تاریخ ارسال: - -

فقط به خاطر دو تا خواهر(قیسمت هفتم)

دوشنبه 30 شهریور 1394 04:11 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
کاشکی با نظراتتون همراهیم می کردین
قسمتارو زود تر می ذاشتم!خب دیگه بی معطلی بیا اینجا

نظرای شما: کجا درمیری بکلیک اینجا
تاریخ ارسال: - -

معرفی گروه های المپیاد{گوینده های غیرتی}

دوشنبه 30 شهریور 1394 03:43 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
بالاخره رسیدیم به گروه خودمون!
اول اینو بگم که حس شاعری من خیلی خوبه
واز نظر متن نمایش همرو حریفم
یه میکروفون جادوییم دارم که تو هپی تری لند به دستش آوردم
(تو قسمتای آینده ی داستانی که همین وب می ذارم)
توی این میکروفون یه الماس زندگیه که باعث میشه دوباره زنده شم
(فلکی برای زنده شدن من الماس زندگیشو میده من)
ووقتی با میکروفون می خونم لباسم به طرز جادویی عوض میشهنام گروه:گوینده های غیرتی
سرگروه:مامانم(مامان وبابامم توی گروهن)
خواننده ی اصلی:من
نوازنده:سارا
ساز:ویالون


توآیلایت از من وسارا خیلی بدش میاد:/
(هرکیم که سعی داشت مارو بکشه از طرف اونه)
واسه همینم اگه بهترین اجرا رو بزنیم عمرا بهمون رای بده:|
نظرای شما: نظر برای گوینده های غیرتی
تاریخ ارسال: - -

معرفی گروه های المپیاد{مبارزان شادی}

دوشنبه 30 شهریور 1394 03:28 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
میریم سر آخرین گروه کارتونی
یعنی........مبارزان شادی!
این گروه کارش یه افتضاح به تمام معناس
اعضای گروه با هم متحد نیستن
وتا بخوان اول آهنگشونو بخونن یهو یه اتفاقی میوفته
وهمشون میوفتن میمیرن
این گروه بدشانسی هپی تری لند رو با خودش میاره تو المپیاد
و باید حواستون باشه
سقف رو سرتون خراب نشه یا گلدون نیوفته روتون!
آوازشون وهمینطور شعرشونم افتضاح هستش


نام گروه:مبارزان شادی
خواننده ی اصلی:توفی
نوازنده:فلکی
ساز:فلوت
اینم شعرشون!زیاد به معنیش فکر نکنین چون لومپی نوشتتش

هی هی!گوش کنین!
تو رودخونه شنا کنین(:|)
ما دوستیمون شاده
از غم وغصه آزاده
ما دوستیمون محکمه
بدون قهر ومحاکمه
نخورش این ماهیمه(جااااان؟؟؟)
تو انتخاب کن درستو
نقاش این آرتیستو
شادی ما روی این آهنگه
حرکات ما خیلی هماهنگه
بیاین بگیریم جشن
بریم توی تشت(:/)
ما دوستیمون شاده
شادش همیشه بیکاره

عه راستی فلیپی توی گروه نیستش:)
فک کردین می ذارن بیاد تو گروه؟
می زنه همرو از دم می کشه:|نظرای شما: نظر برای مبارزان شادی
تاریخ ارسال: - -

معرفی گروه های المپیاد{مجنون های موزیکال}

دوشنبه 30 شهریور 1394 03:18 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
این گروه خیلی صاف وساده مسابقه میده
ولی خیلی رقابتو جدی می گیرن!
توی نمایش جنگی هم خیلی استادننام گروه:مجنون های موزیکال
سرگروه:آلیس
خواننده ی اصلی:آلیس
نوازنده:کلاهدوز
ساز:گیتار
اینم شعرشون:

هی تو که میری
برام اینو باز کن
بدون تیک وبازی
برام یه نشون کن
همینجوری که میری
تنها چیزی که داری
یه جعبه پر از خاطراتی
لطفا بهم برگردون
چیزایی که بردی
خورشید وحنا بندون
تو گوش نمیدی به حرفم
میری ومی بری زندگی ام
وقتی می فهمم تو هستی
تو هستی زمان گذشته ام!
بازی بازی آره بازی می کنی
با دنده ها وعقربه هات
می بری می بری لحظه می بری
همه ی دوستام خانوادم رفته
ولی تو هنوز تیک تاک می کنی
عکس عکس فقط یه عکس مونده
خانواده خانواده ازش فقط من مونده
همه ی دوستام خانوادم رفته
ولی تو هنوز تیک تاک می کنی
تیک تاک تیک تاک وقت رفتن من شد
همه رفتن وخونه فقط پر از صدای تو شد
تیک تاک تیک تاک وقت رفتن من شد
همه رفتن وخونه فقط پر از صدای تو شد
هی تو که میری......


دیگه حرفی ندارم!
نظرای شما: نظر برای مجنون های موزیکال
تاریخ ارسال: - -

معرفی گروه های المپیاد{پنج شب در المپیاد}

دوشنبه 30 شهریور 1394 03:11 ق.ظ

کی این پستو نوشته؟: ●◑♪♩sunset remedy●◐♪♩
رسیدیم به گروه فردی!
اینا تاحالا تو المپیاد شرکت نکردن!
ولی دست به رپشون خیلی خوبه!


نام گروه:پنج شب درالمپیاد
سرگروه:فردی
خواننده ی اصلی:فردی
نوازنده:بانی
ساز:گیتار
اینم نمونه ی شعرشون!

ما قبرای متحرک هستیم
بساطیه تو رستوران هرشبا
نگهبانا می دونن ما پستیم
می ترسن تو رو به دوربینا
کسی بهمون می کرد کمکی
آرزومون برآورده می شدکاشکی
این همه ترسوندن وخطرناکی
نیس برای ما آرزوی قلبی
آزاد بودیم کاشکی
مثل نسیم بهاری
کسی بهمون می کرد کمکی
آرزومون برآورده می شدکاشکی
کمک کمک کمک کمک کمکی
زندگیمون خوب می شد یه نمکی
کمک کمک کمک کمک کمکی
زندگیمون خوب می شد یه نمکی
کمک کمک کمک کمک کمکی
زندگیمون خوب می شد یه نمکی
کسی بهمون می کنه کمکی؟
آرزوهامون نیس الکی!

این گروه چیز خاصی نداره
ولی اگه کارشما تو رپ وآهنگ غمگین باشه
رقیب این گروه هستین!

نظرای شما: نظر برای پنج شب در المپیاد
تاریخ ارسال: - -تعداد کل صفحات : 11 1 2 3 4 5 6 7 ...